JAPAN NEAR BY

BliskaJaponia

‚JAPAN NEAR BY’
directors: Jacek Lenczowski, Andrzej Kotkowski,
Producer; Piotr Augustynek
camera: Piotr Augustynek
52 min., 1995
APIO FILM for Centrum Sztuki I Techniki Japońskiej Manngha,
– About the idea of the Japanese Art Center initiated by famous Polish film director Andrzej Wajda.