CIĘŻARÓWKI NADZIEI

Ciezarowki_Nadziei

Przypomnienie okoliczności narodzin w latach 80. XX wieku Stowarzyszenia „Equilibre”, francusko-polskiej inicjatywy , łączącej ludzi o odmiennych językach i zawodach, której celem było nie tylko niesienie materialnej pomocy Polakom, w formie transportów żywności czy lekarstw , lecz także utrzymanie łączności z zachodem Europy i przekazywanie informacji poza oficjalnym obiegiem. Swoistym kontynuatorem „Equilibre” jest Polska Akcja Humanitarna kierowana przez Janinę Ochojską.

wystąpili

prof. Zbigniew Chłap
Gaëtane Thieffry
Christine Guigon
Paul Kołodzieński
Pascal Loulmet
Christian Lombard
Małgorzata Małek
Józefa Parzelska
Alain Michel
Janina Ochojska
Bogdana Pilichowska

ponadto w materiałach archiwalnych wystąpili
ks. Kazimierz Jancarz
Noël Mamère
Jerzy Turowicz
Andrzej Wajda
Lech Wałęsa

zdjęcia archiwalne Amitié Pologne
Alain Michel
Pascal Lulmet
Piotr Augustynek

wykorzystano fragmenty programu
„Résistances”
Noëla Mamère
A 2 1988

wykorzystano utwór z banku muzyki SoundImage

podziękownia za pomoc w realizacji filmu dla
Medeleine Kołodzieński
Jerzy Ridan
Andrzej Skórka

scenariusz, realizacja, zdjęcia, produkcja
Piotr Augustynek

montaż
Paweł Augustynek Halny

dźwięk
Krzysztof Ridan

tłumaczenie
Małgorzata Małek

czytał
Jakub Kosiniak

produkcja
Stowarzyszenie Sieć Solidarności

produkcja wykonawcza
Apio Film